Lansingerland

Floralia 2020: vervallen i.v.m. coronavirus

    Zie eventueel de PDF file van 2020 met onder meer tips voor de verzorging van het plantje.

De plantjes die dit jaar aan de scholen uitgeleverd zouden worden zijn te koop bij Perkplantenkwekerij Van der Ende, Anthuriumweg 18, Berkel en Rodenrijs.

Floralia is een omvangrijk project in Lansingerland waarbij schoolkinderen vertrouwd worden gemaakt met het kweken en verzorgen van planten. Voor het eerst vond dit plaats in 1974. Dus over een paar jaar een halve eeuw!

Bijna alle ongeveer twintig basisscholen in Lansingerland doen mee. Dit resulteerde in 2019 in 754 kinderen, verdeeld over meer dan dertig klassen van groep 6. (Sommige scholen hebben meerdere klassen van groep 6.)

Ieder kind krijgt een jonge plant om zelf op te kweken en te verzorgen. De planten worden al jaren gekocht, voor een vaste lage prijs, bij Chris en Marty van der Ende (Van der Ende Perkplanten).  Zij zijn ook elk jaar de jury tijdens de prijsuitreiking.

Het start ermee dat vrijwilligers van Groei & Bloei de jonge plantjes uitdelen aan de kinderen op de scholen:

Bij het eerste gesprekje in de klas hebben de kinderen uitleg gekregen hoe ze hun stekplantje kunnen opkweken tot een mooie gezonde plant. Half mei worden alle klassen opnieuw bezocht door de Floralia vrijwilligers. De kinderen krijgen dan nog wat tips en ze hebben de gelegenheid hun ervaringen te vertellen en vragen te stellen over hun plant.
Tijdens de Nationale Tuinweek brengen ze hun plant mee naar school en dan worden de planten gejureerd. Voor elke klas zijn drie prijzen beschikbaar.
Daarna krijgen alle prijswinnaars hun certificaat en beker uitgereikt in het gemeentehuis:

Daar worden bovendien uit alle prijswinnende planten de drie mooiste exemplaren uitgekozen door een vakjury. Deze drie prijswinnaars krijgen nog een extra prijs en ze mogen samen met de burgemeester op de foto voor de lokale krant De Heraut:

Tenslotte met de plant en de eventuele beker met certificaat naar huis: